Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

CYNKOWNIA MAŁOMICE

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Projekty

„Innowacyjna metoda monitorowania jakości antykorozyjnej powłoki cynowej nakładanej metodą ciągłą na odgromową taśmę stalową z możliwością automatycznej korekty jej ubytków”

Nr umowy o dofinansowanie: UM/ARAW/03/08/2022/F/031

Źródło finansowania Projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa I: Przedsiębiorstwa i innowacje
Poddziałanie 1.2.1: Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny
Schemat 1.2.C.b: Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje”

• Wartość projektu                284 130,00 zł
• Wydatki kwalifikowalne     231 000,00 zł
• Wartość dofinansowania   196 350,00 zł
• Okres realizacji                    01.07.2022 – 31.03.2023 

Projekt „Bon na innowacje” prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
 
 

„Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach”

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1902/20

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

• Wartość projektu                13 412 900,00 zł
• Wydatki kwalifikowalne     13 292 900,00 zł
• Wartość dofinansowania   6 000 000,00 zł
• Okres realizacji                    01.10.2020 – 31.03.2022 [31.07.2022]

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki TIGA-CYNK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania zanurzeniowego z ciągłym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowniczej.

 

[aktualizacja] W wyniku realizacji Projektu uruchomiono nową usługę cynkowania zanurzeniowego

Katalog nowej usługi do pobrania TU

 

Ogłoszenia

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP