Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

Siedziba Firmy

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

Zakład Produkcyjny

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 10/POIR/2021 - dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowego systemu filtracji powietrza

27.05.2021

Zarząd TIGA-CYNK Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w postepowaniu wyboru wykonawcy nr 10/POIR/2021 z dnia 12 maja 2021 r. na dostawę, montażu i uruchomienie fabrycznie nowego systemu filtracji powietrza, na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-1902/20) dokonano wyboru wykonawcy zadania:

Nederman Mikropul Poland Sp. z o.o., Okólna 45A, 05-270 Marki

W postepowaniu została złożona 1 oferta. Wybrana oferta spełniała warunki formalne i merytoryczne.

Bezpośredni link do rozstrzygnięcia postępowania w Bazie Konkurencyjności (zakładka „Oferty): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47849

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP