Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

CYNKOWNIA MAŁOMICE

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Tiga Cynk Sp. z o.o. informuje, że 08.03.2023 rozpoczęła realizację projektu dotyczącego utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

6Projekt, dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zakłada poprawę warunków pracy pracowników produkcyjnych na hali produkcyjnej OC-1 w Małomicach (woj. lubuskie).

  • Wartość projektu: 656 657,95 zł brutto
  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 651 747,48 brutto
  • Wartość dofinansowania: 284 157,98 zł brutto

 

 

Tiga Cynk Sp. z o.o. informuje, że w ramach projektu ”Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” realizuje szereg inwestycji zmierzających do wprowadzenia na rynek nowej technologii cynkowania. Poniżej przedstawiamy postęp prac, a także główne informacje o projekcie.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1902/20

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

Wartość projektu                13 412 900,00 zł
• Wydatki kwalifikowalne     
13 292 900,00 zł
• Wartość dofinansowania   
6 000 000,00 zł
• Okres realizacji                    
01.10.2020 – 31.03.2022

Cel projektu: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki TIGA-CYNK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania zanurzeniowego z ciągłym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowniczej.

Tak było

Tak będzie

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP