Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

Siedziba Firmy

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

Biuro Handlowe

ul. Legnicka 62B
52-204 Wrocław

Zakład Produkcyjny

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Rozstrzygnięcie postępowania nr 11/POIR/2021 - wykonanie, dostawa i montaż torowiska systemu transportowego (powtórne)

27.05.2021

Zarząd TIGA-CYNK Sp. z o.o.  informuje, że w wyniku oceny ofert złożonych w postepowaniu wyboru wykonawcy nr 11/POIR/2021 z dnia 11 maja 2021 r. na wykonanie, dostawę i montaż torowiska systemu transportowego na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-1902/20) dokonano wyboru wykonawcy zadania:

PPHU „TECH-DŻWIG” Paweł Luśtyk, Łuczynów 34, 26-900 Kozienice

Wybrana oferta spełniała warunki formalne i merytoryczne oraz spełniła założenia budżetowe zadania.

Bezpośredni link do rozstrzygnięcia postępowania w Bazie Konkurencyjności (zakładka „Oferty): https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47555

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP