Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

SIEDZIBA SPÓŁKI

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

CYNKOWNIA MAŁOMICE

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Inwestycja

„Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach”

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.03.02.02-00-1902/20

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne

• Wartość projektu                13 412 900,00 zł
• Wydatki kwalifikowlane     13 292 900,00 zł
• Wartość dofinansowania   6 000 000,00 zł
• Okres realizacji                    01.10.2020 – 31.03.2022

Celem projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności Spółki TIGA-CYNK Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania zanurzeniowego z ciągłym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowniczej.

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP