Tiga-Cynk Sp. z.o.o.

Siedziba Firmy

ul. Neptuna 15
59-220 Legnica

Biuro Handlowe

ul. Legnicka 62B
52-204 Wrocław

Zakład Produkcyjny

ul. Fabryczna 3
67-320 Małomice

Odbiór własny zamówionych towarów w Zakładzie Produkcyjnym w Małomicach.

Rozstrzygniecie postępowania nr 3/POIR/2021 – wybór wykonawcy budowy hali przemysłowej​

11.02.2021

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy nr 3/POIR/2021 z dnia 25.01.2021 na budowę hali przemysłowej na potrzeby projektu „Wdrożenie innowacyjnej technologii cynkowania jednostkowego ze stałym monitorowaniem i serwisowaniem kąpieli cynkowej w TIGA-CYNK Sp z o.o. w Małomicach” (POIR.03.02.02-00-1902/20) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty:

C&S Construction Sp. z o.o.

Dubois 114/116 lok. A1.08

93-465 Łódź

Oferta wariantowa ww. Oferenta spełniła wszystkie wymogi formalne oraz merytoryczne i uzyskała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu. Ponadto jest ofertą najkorzystniejszą ekonomicznie.

Wynik postępowania upubliczniono na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28459?sekcja=oferty

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

©Tiga-Cynk Sp. z.o.o. 2020 || Realizacja: DNS GROUP